Meny

Maria Jirwe

Min forskning sträcker sig över flera områden: högskolepedagogisk forskning, forskning inom akutsjukvård och nyligen även forskning kring hälsofrämjande insatser som yoga.

Studierna inom högskolepedagogik handlar bland annat om interprofessionellt lärande och om bedömningsinstrument. Att bedöma studenter objektivt och på lika grunder, oavsett om det är under verksamhetsförlagd utbildning eller i teoretiska kurser, är viktigt ur ett studenträttsligt perspektiv.

Inom akutsjukvård har jag bland annat ägnat mig åt önskat stöd hos nyexaminerade ambulanssjuksköterskor under deras första år inom ambulansen och vilken katastrofmedicinsk kompetens sjuksköterskor på en akutmottagning behöver.

Jag blev sjuksköterska 1987 och intensivvårdssjuksköterska 1990. Jag har arbetat inom intensivvård sedan jag blev färdig sjuksköterska främst inom neonatal- och barnintensivvård. Min karriär som lärare började vid Karolinska Institutet 2000 där jag blev medicine doktor 2008. Åtta år senare, 2016 antogs jag som docent i omvårdnad. Idag arbetar jag som lärare vid Sophiahemmet Högskola och är bland annat programansvarig för specialistutbildningen i akutsjukvård och ambulanssjukvård.

Pågående projekt

Jag samarbetar i ett flertal forskningsprojekt med sjuksköterskor, läkare, psykologer och pedagoger. Ett forskningssamarbete rör föräldrars upplevelser av kylbehandling av deras nyfödda baby som drabbats av syrebrist i samband med förlossningen. Ett annat forskningssamarbete rör hur ambulanspersonal ska kunna arbeta mer effektivt och säkert vid allvarliga händelser med hjälp av virtuell verklighet och artificiell intelligens. Ett tredje samarbete är med Riddargatan 1 i forskningsprojekt om äldres syn på att söka vård för alkoholproblem och medicinsk yoga i behandling av alkoholberoende. Utöver det så har jag tillsammans med två forskarkollegor påbörjat ett livsprojekt rörande avhandlingar skrivna av sjuksköterskor i Sverige.

Maria Jirwe

Titel
Lektor, Docent, Leg. sjuksköterska

Telefon
08-406 23 35, 070-002 86 58

E-post
maria.jirwe@shh.se

ORCID
0000-0003-4570-4047

Disputationsår
2008

Avhandlingens titel
Cultural Competence in Nursing

Kortfakta

  • Författare till ett lärobokskapitel ”Kulturell mångfald” i boken Omvårdnadens grunder – perspektiv och förhållningssätt.
  • Medlem i redaktionsstyrelsens rådgivande kommitté för tidskriften Nurse Researcher
  • Medlem i Pedagogiska akademien vid Karolinska Institutet
  • Ledamot i Utbildningsnämnden och Forskningsnämnden vid Sophiahemmet Högskola
  • Författare till ett 20-tal vetenskapliga artiklar
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen