English
Meny

Beata Molin

Som farmaceut och barnmorska (med polsk legitimation) har jag ett stort intresse för forskningsområden inom smärta och kvinnohälsa. Jag har mångårig erfarenhet av undervisning om smärta på både grund- och avancerad nivå samt är medförfattare till ett flertal böcker om smärta som används inom undervisning för bland annat blivande sjuksköterskor. I min forskning kartlägger jag långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning.

Förhoppningen är att mitt doktorandprojekt ska leda till ökad medvetenhet och kunskap kring smärta som kvarstår efter förlossning. Jag hoppas också att riktlinjer och rekommendationer för prevention, behandling och omhändertagande av kvinnor som drabbas, kan utvecklas. Det skulle vara ett viktigt steg mot bättre återhämtning för kvinnorna, minskad lidande samt prevention av långvariga hälsoproblem.

Pågående projekt

I mitt doktorandsprojekt undersöker jag förekomst, egenskaper och konsekvenser av långvarig smärta som kan drabba kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Jag har även undersökt kvinnornas erfarenheter av att leva med smärta samt deras upplevelser av sjukvårdens stöd och bemötande.

Beata Molin

Titel
Adjunkt, Med. dr, Leg. farmaceut

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 33

E-post
beata.molin@shh.se

ORCID
0000-0002-9667-4995

Projekttitel
Långvarig smärta relaterad till graviditet och förlossning

Planerad disputation
2022

Avhandlingens titel
Chronic pain related to childbirth.
Prevalence, characteristics, women’s experiences about its impact and support from healthcare