Meny
Åsa Craftman Gransjön

Titel
Lektor, Med dr, Leg. sjuksköterska

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 29 26

E-post
asa.craftman@shh.se

ORCID
0000-0002-0553-199X

Disputationsår
2015

Avhandlingens titel
Medicine management in municipal home care; delegating, administrating and receiving.