Meny

Anders Rüter

Min forskning handlar om katastrofmedicin och om patientsäkerhet inom ambulanssjukvården. Mitt stora engagemang ligger i att ta lärdom av inträffade katastrofhändelser för att skapa bättre förutsättningar för patienter som drabbas. För att kunna nå dit behövs även kunskap om behov av utbildningar i ämnet. Jag är lektor vid Sophiahemmet Högskola. Min bakgrund är läkare. Efter legitimation (1984) arbetade jag inom kirurgi, ortopedi, urologi och neurokirurgi fram till år 2000 då jag började en ny bana som lärare och utvecklare inom katastrofmedicin. Detta blev även mitt forskningsområde, med fokus på organisation och ledning på skadeplats. 2010 började jag vid Sophiahemmet Högskola med arbetsuppgifter som handledare och examinator, främst inom ambulansprogrammet. Doktorandhandledning är även en av mina uppgifter. Jag är medlem av flera nätverk inom mina ämnesområden. Inom högskolans deltar jag i det forskningsetiska rådet.

Pågående projekt

Katastrofmedicinsk beredskap i Stockholms läns landsting, med fokus på resultat från genomförda övningar med terror-scenarier. Detta är del av doktorandprojekt.

Anders Rüter

Titel
Lektor, Docent, Leg. läkare

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 28 56

E-post
anders.ruter@shh.se

ORCID
orcid.org/0000-0001-5948-5047

Disputationsår
2006

Avhandlingens titel
Disaster medicine- performance indicators, information support and documentation. A study of an evaluation tool.

Kortfakta

Resultaten av min forskning har utgjort en bas för utbildning inom ambulanssjukvården i hela Sverige och används även inom simuleringsundervisning i ett tiotal länder i tre världsdelar.

2012 genomförde jag den första kursen i katastrofmedicin för läkarstuderande i Kina.