Meny

Jason Murphy

Pågående projekt

Det övergripande syftet är att belysa i vilken omfattning Stockholms läns landsting och dess medborgare är förberedda för att hantera kriser och katastrofer. Projektet omfattar studier av den katastrofmedicinska beredskapen i Stockholms läns landsting. Studier pågår om värdering av beredskapen på olika sjukhus baserat på resultat från simuleringsövningar. Vidare är ett formulär under framtagande för värdering av sjuksköterskans beredskap för allvarlig händelse, vilket är Socialstyrelens samlings begrepp för stora olyckor och katastrofer. Då det saknas riktlinjer eller förslag för personlig beredskap inför en allvarlig händelse för medborgarna, har utarbetandet av ett frågeformulär för att kartlägga innevånarna om den personliga beredskapen för att hantera kriser och katastrofer påbörjats.

Jason Murphy

Titel
Adjunkt, Leg. sjuksköterska

Telefon
08-406 29 06

E-post
jason.murphy@shh.se

ORCID
0000-0003-4626-3060

Projekttitel
Disaster preparedness, organisational, personnel and citizen aspects