Meny

Hanna Sahlin Ulfsdottir

Jag har tidigare arbetat som förlossningsbarnmorska och min forskning handlar om vattenförlossningar. Det är ett vårdalternativ som är ovanligt i Sverige men som erbjuds i ett hundratal länder runtom i världen. Min forskning handlar både om hur kvinnorna upplever det att föda i vatten, vad vårdpersonalen tycker om det och hur det går under- och efter förlossningen för kvinnor som föder i vatten.

Jag arbetar även med att utbilda barnmorskestudenter, både med teoretisk och praktisk undervisning.

Pågående projekt

Att föda barn i vatten är ett doktorandprojekt med det övergripande syftet att utvärdera vattenfödsel i en svensk kontext.

I projektet jämförs till exempel vaginala bristningar, ingrepp som görs under förlossningen och barnets tillstånd, mellan vattenfödslar och vanliga födslar som inte skett i vatten. I en kvalitativ studie beskrivs kvinnors upplevelse av att ha fött barn i vatten. Likaså jämförs kvinnors förlossningsupplevelse vid vattenfödsel med andra okomplicerade vaginala födslar med hjälp av en enkät. Även vårdpersonalens kunskap, erfarenhet och inställning till vattenfödslar belyses. Projektet bidrar med kunskap som kan vara till hjälp både för barnmorskor som kan komma att handlägga vattenfödsel och för kvinnor som överväger eller väljer att föda barn i vatten.

Hanna Sahlin Ulfsdottir

Titel
Adjunkt, Doktorand, Leg. barnmorska

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefon
08-406 29 19

E-post
Hanna.Ulfsdottir@shh.se

ORCID
0000-0002-9718-754X

Projekttitel
Att föda i vatten

Kortfakta

  • Medförfattare till Förlossningshandboken, Norstedts 2009 och i en ny version: Föda barn, Norstedts 2019.
  • Har även skrivit kapitel i Reproduktiv hälsa, Studentlitteratur 2016.
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen