Meny

Information om uppskjuten examenshögtid

Examenshögtid 11 juni 2020 skjuts upp

Mot bakgrund av det rådande krisläget i världen, Sverige och Stockholm där fokus är att minska smittspridning av coronaviruset och dämpa negativ samhällspåverkan, följer Sophiahemmet Högskola strikt de rekommendationer och riktlinjer som kommer från våra myndigheter och skjuter upp examenshögtiden som var planerad till 11 juni 2020.

En av riktlinjerna är att sammankomster med 500 personer eller fler inte kan genomföras. Konsekvensen av det är att högskolans ledning fattat beslut att skjuta upp vårterminens examenhögtid. Vi hoppas att de studenter som detta gäller istället väljer att fira tillsammans med nästa termins studenter vid högtiden i februari 2021.

Vi ser också över möjligheten att skapa ett internt mindre evenemang med enbart studenter, lärare och viss annan personal vid högskolan i samband med terminsslutet, men det är för tidigt att säga om det är möjligt att genomföra.

 

Frågor och svar till studenter om examenshögtiden

Varför har högskolan fattat detta beslut redan nu när examenshögtiden inte är förrän i juni?

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arrangörer av evenemang har högskolans ledning gjort bedömningen att den traditionsenliga examenshögtiden inte kommer att kunna genomföras i juni. Ett evenemang av detta slag kräver en långsiktig planering för såväl evenemanget (lokal, artister etc) som för deltagarna och deras gäster som kan behöva boka eller boka av resor. Därför är det mer ansvarsfullt att ta beslut redan nu om att skjuta upp högtiden.

Jag går i termin 6, finns det någon risk för att jag inte kommer att kunna ta examen som planerat?

I dagsläget vet vi inte i detalj hur nya lösningar ska utformas för de studenter som drabbats hårdast av indragna VFU-platser, men vårt absoluta fokus i högskolans högsta ledning är att tillsammans med Region Stockholm se till att vi säkrar att alla studenter når examensmålen så att deras kompetens kommer vården till godo. Vi på Sophiahemmet Högskola strävar efter att alla våra studenter ska ha möjlighet att hålla den studietakt som deras utbildning har. Som student är det dock fortfarande viktigt att du anmäler utebliven VFU via Ansökan studentärende, och där väljer ”Särskilda skäl vid VFU-placering”. Endast då kan vi hantera ditt ärende på ett säkert och rättvist sätt.

Jag går i termin 6, vi har ju sett fram emot detta länge, kämpat för att få fira tillsammans i Blå Hallen – om det blir inställt, får vi inte fira då?

I enlighet med  Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arrangörer av evenemang har högskolans ledning gjort bedömningen att den traditionsenliga examenshögtiden inte kommer att kunna genomföras i juni. Ett evenemang av detta slag kräver en långsiktig planering för såväl evenemanget (lokal, artister etc) som för deltagarna och deras gäster som kan behöva boka eller boka av resor. Därför är det mer ansvarsfullt att ta beslut redan nu om att skjuta upp högtiden.

Vi kommer istället erbjuda alla de studenter som examineras VT 2020 att fira tillsammans med nästa termins studenter vid nästa examenshögtid den 5 februari 2021. Vi ser också över möjligheten att skapa ett internt evenemang med enbart studenter, lärare och viss annan personal vid högskolan i samband med terminsslutet, men det är för tidigt att säga om det är möjligt att genomföra.

Jag har redan bokat och betalat för min klänningsprovning. Vad gör jag nu?

Du är välkommen att delta i nästa högtid som äger rum 5 februari 2021. Dock avbokar vi nu samtliga klänningsprovningar för vårterminen. Om du bokat och betalat för klänningsprovningen så får du pengarna tillbaka. Kontakta Studieadministrationen och välj tjänsten ”Examen”. Ange kontonummer för återbetalning så ser vi till att göra det snarast möjligt.

Jag har beställt min mössa men nu ställs högtiden in. Vad ska jag göra?

Du är välkommen att delta i nästa högtid som äger rum 5 februari 2021 och kan nyttja din mössa då. Om du ändå önskar avboka eller returnera mössan, så är det givetvis möjligt och då får du pengarna tillbaks. Kontakta Studieadministrationen och välj tjänsten ”Examen”. Ange kontonummer för återbetalning så ser vi till att göra det snarast möjligt efter returnerat mössan till Studentexpeditionen. Expeditionens öppettider hittar du på sidan Studentärenden.

Om jag vill delta i nästa högtid, hur får jag information om klänningsprovning och annat?

Vi kommer att bjuda in via den e-post som du har angett i Ladok, så tänk på att uppdatera den om du skulle byta adress efter terminens slut. Vi kommer även att löpande lägga ut information på högskolans hemsida om examenshögtiden.

Högskolan har ju begränsat antal klänningar för uthyrning. Hur ska dessa räcka till dubbelt fler studenter?

Vi har gott om klänningar att tillgå, så det kommer att gå att lösa efter behov.

Hur ska dubbelt så många firande få plats på nästa högtidstillfälle?

Vi befinner oss i ett krisläge i Stockholm, Sverige och världen som gör att vi behöver saker på ett annorlunda sätt än vi gjort tidigare. Blå Hallen rymmer 1200 personer vilket är gott om plats för alla studenter. Vi kan dock behöva ändra max antal gäster som varje student som är anmäld till högtiden kan bjuda in. Exakt hur många gäster varje student får bjuda in kommer att bero på hur många som väljer att delta, och det vet vi först senare i höst. Vi kommer dock fördela antalet gäster rättvist mellan samtliga avgångsstudenter som väljer att närvara.

Hur många gäster får jag ta med mig till högtiden i februari 2021?

Blå Hallen rymmer 1200 personer. Exakt hur många gäster varje student får bjuda in kommer att bero på hur många som väljer att delta, och det vet vi först senare i höst. Vi kommer dock fördela antalet gäster rättvist mellan samtliga avgångsstudenter som väljer att närvara.

Vad händer om Coronapandemin fortsätter med restriktioner för samlingar med mer än 500 personer?

Vår ambition är självklart att genomföra Sophiahemmet Högskolas examenshögtid i februari 2021. Skulle vi fortfarande ha ett globalt och nationellt krisläge och restriktionerna kring större evenemang fortfarande gäller när planeringen för nästa högtid startar, så får vi ta nytt beslut då.

Blir nästa högtid på samma ställe?

Sophiahemmet Högskola har en lång tradition av examenshögtidsfirande i Blå Hallen och kommer fortsätta med det. Vi bokar också Blå Hallen flera år i förväg.

 

Måste man vara med på nästa examenshögtid?

Alla våra högtidstillfällen är frivilliga. För examenshögtiden den 5 februari 2021 kommer inbjudan att gå ut till alla som fått sina examensbevis under VT 2020 och HT 2020.

Får man sitt examensbevis som vanligt och hur ansöker jag om det?

Hanteringen av Examensbevis sker enligt högskolans rutin. När du har godkänt resultat i alla kurser som ingår i din examen lägger du in ett ärende via Studieadministrationen och väljer tjänsten ”Examen”. Alla våra examensbevis är digitala, så du får ditt bevis via e-tjänsten.

Hur blir det med examenslunchen?

Vi ser över möjligheten att skapa ett internt evenemang den 11 juni med enbart studenter, lärare och viss annan personal vid högskolan. Skulle vi fortfarande ha ett globalt och nationellt krisläge och restriktionerna kring evenemang gör att vi inte kan genomföra det, får vi givetvis rätta oss efter det. I nuläget avvaktar vi således och återkommer närmare terminsslutet.

Betyder detta att det inte heller blir någon högtidsceremoni på Silviahemmet för Silviasystrar och Silviasjuksköterskor?

Vi befinner oss i ett krisläge i Stockholm, Sverige och världen som gör att vi behöver saker på ett annorlunda sätt än vi gjort tidigare. Silviahemmet ansvarar för sin högtidsceremoni och fattar beslut om man väljer att ställa in eller genomföra sin ceremoni på något sätt. Vi har dock en kontinuerlig dialog med dem och de Silviasystrar och Silviasjuksköterskor som berörs kommer att få information så snart besked finns.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen