English
Meny

Fysisk aktivitet och kardiometabola riskfaktorer

Titel

Fysisk aktivitet och kardiometabola riskfaktorer vid prediabetes och typ 2 diabetes

Bakgrund

Det är väl känt att fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitetsnivå (t.ex. att promenera, cykla eller jogga) har positiva hälsosamband. Studier på friska individer visar att man genom att uppnå rekommendationen om fysisk aktivitet möjligen kan kompensera för negativa effekter av stillasittande. Det är mindre känt vilken påverkan vardagsaktiviteter (hushållsarbete, gå i affärer) har på hälsan. Personer som har sämre metabol kontroll har troligen större nytta av att vara aktiv i vardagsaktiviteter och ta pauser i stillasittande men forskningen har hittills varit utförd i laboratoriemiljö och inte i det dagliga livet. Vi är olika som individer och har olika mönster av fysisk aktivitet under en vecka. En del sitter stora dela av dagen men tränar ett par gånger i veckan, andra är mer aktiva till vardags genom att cykla eller promenera till arbetet eller för att utföra ärenden, andra är nästan inte aktiva alls. Inom fysisk aktivitetsforskning har man på senare år tagit fram metoder för att studera det samlade mönstret av fysisk aktivitet.

Syfte

Att utvärdera hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar kardiometabol risk och andra hälsorelaterade faktorer hos personer med prediabetes och typ 2 diabetes.

Metod

Deltagarna är personer som har prediabetes eller typ 2 diabetes som har rekryterats till Sophia Step Study vid Husläkarmottagningen och Försäkringsmottagningen vid Sophiahemmet i Stockholm samt vid Smedby hälsocentral i Småland. Actigraph accelerometer GT1M har använts för insamling av tid i olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och stillasittande. Kardiometabola riskmarkörer är HbA1c, fasteglukos, C-peptid, ApoA1, ApoB, Insulin, IGFBP1, triglycerider, HDL kolesterol och LDL kolesterol, blodtryck, midjemått, bukhöjd och fettprocent.

Betydelse

Resultatet från projektet förväntas bidra med kunskap om olika rörelsemönster hos en population med prediabetes och typ 2 diabetes, samt hur ändrat rörelsemönster påverkar kardiometabola riskfaktorer. Detta är av betydelse för att möjliggöra individuella rekommendationer för fysisk aktivitet utifrån varje individs befintliga rörelsemönster och kardiometabol risk.

Forskningshuvudman

Sophiahemmet högskola

Finansiär

Diabetesfonden, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse, Skandia, Sophiahemmet ideell förening, Syskonen Svenssons stiftelse för medicinsk forskning och Vårdalsstiftelsen

Kontakt

Projektledare: Jenny Rossen, Post dok, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola.
Forskargrupp: Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola, Maria Hagströmer, professor Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet och Philip von Rosen, post dok, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.