English
Meny

Forskningslaboratorium

Sophiahemmets Forskningslaboratorium skapar ett tvärvetenskapligt forskningsklimat genom samarbeten mellan högskolans utbildning och forskning samt den kliniska verksamheten vid sjukhuset.

Med modern, högteknologisk avancerad utrustning och forskningserfaren personal finns unika möjligheter att bedriva patientnära forskning inom hela Sophiahemssfären.

Laboratoriet är tillgängligt för alla som vill genomföra forskning eller kvalitetsutveckling och underlättar samarbetsprojekt eftersom provhantering och analys sker i omedelbar närhet till vårdverksamheten.

Kortfakta

Analyserar:

Inflammations-, stress- och andra biomarkörer

Analyser:

Molekylärbiologiska, cell- och proteinanalyser, kliniskt kemiska analyser, blodkoagulationsanalyser

Innehåller:

En egen biobank för forskningsprover tagna inom vården.

Forskningslaboratoriet är utrustat med avancerade och moderna laboratorieinstrument som används för att göra kliniskt kemiska, biokemiska, molekylärbiologiska och genetiska analyser.

Här analyseras biomarkörer i blod, saliv, urin och vävnad från patienter för diagnos, sjukdomsförlopp och effekter av behandling. Forskningsresultaten kan användas direkt i verksamheterna och omgående bidra till en bättre vård och behandling av patienterna.

Laboratoriets verksamhet bidrar starkt till att sammanföra hälsofrämjande, omvårdnads- och medicinsk vetenskap. Att kunna analysera mått på till exempel stress och oro och jämföra med patienters subjektiva upplevelser tillför en ytterligare dimension i forskningen.

Forskningslaboratoriet fungerar som en ”core facility” med avancerad utrustning och kvalificerad kompetens tillgänglig för alla som vill bedriva forskning, kvalitetsutveckling eller kliniska prövningar.

Generösa donationer har möjliggjort ett avancerat laboratorium som förstärker den tvärvetenskapliga forskningen

— Maria Kumlin, Laboratoriechef

Forskningslaboratoriet ansvarar även för Sophiahemmets biobank där blodprover, vävnadsprover och operationsmaterial tagna inom de egna verksamheterna förvaras och registreras enligt biobankslagen.

Värdefullt material som kan användas till forskning, utbildning och diagnostik både nu och i framtiden.

Våra tjänster

 • Core facility – vi tillhandahåller utrustning och utför analysuppdrag. För mer information och ansökan om tjänster
 • Kliniska prövningar – vi har erfarenhet av arbete som studiekoordinator i klinisk prövning och kan bistå med stöd efter önskemål. Vid intresse, kontakta laboratoriechefen.

Utrustning:

 • Luminex
 • ROTEM delta
 • PCR/QPCR
 • Flödescytometer
 • Mikroskop
 • Elfores/ChemDoc
 • Actigrafi
 • Tape station
 • Tissue lyre

Analyserar:

 • Prostaglandiner, leukotriener
 • Cytokiner
 • Glukos, Hb, WBC, CRP, HbA1c
 • Kortisol, katekolaminer, salivamylas, oxytocin

Metoder:

 • ELISA
 • Western blot
 • Immunohistokemi
 • DNA/RNA-extraktion
 • Klinisk kemi
Laboratoriechef
Docent