Menu

Education

Sophiahemmet Högskola utbildar professionella sjuksköterskor som är väl förberedda att leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård både nationellt och internationellt.

Sophiahemmet Högskola erbjuder högskoleutbildning på grund-,  avancerad- och forskarnivå. Kärnverksamheten utgörs av Sjuksköterskeprogrammet, Barnmorskeprogrammet och ett flertal Specialistsjuksköterskeprogram och fristående kurser.

Utöver detta ges också en introduktionskurs för nyanlända läkare. Utbildningen på forskarnivå sker inom området Människan i sjukdom, vård och hälsa. Det går alltså att under hela sitt yrkesliv återvända hit för att komplettera sina kunskaper och ta nya kliv i karriären.


Utbildningar

De reguljära utbildningarna berättigar studiemedel, ger högskolepoäng och finansieras av staten. Majoriteten av dessa utbildningar sker som heltidsstudier på campus. Sjuksköterske- och barnmorskeprogrammet är exempel på två av Sophiahemmet Högskolas reguljära utbildningar.

Se alla våra utbildningar

Uppdragsutbildningar

Sophiahemmet Högskola anordnar uppdragsutbildning för undersköterskor, sjuksköterskor och andra personalkategorier inom vården. Uppdragsutbildning betalas av arbetsgivaren och ger högskolepoäng. Majoriteten av de fristående kurserna och programmen sker på halvfart och distans.

Se alla våra uppdragsutbildningar


Kärnkompetenser

Kärnkompetenserna förbereder sjuksköterskor och barnmorskor för att ta ett ledande ansvar för patientsäkert arbete och ständiga kvalitetsförbättringar i framtidens hälso- och sjukvård. Kärnkompetenserna är: personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, ledarskap och pedagogiska insatser och de är integrerade i alla våra utbildningar på grund-, avancerad- och forskarnivå.


Studera utomlands

Det finns goda förutsättningar får våra studenter att göra delar av sin utbildning utomlands. Vår målsättning är nämligen att ett internationellt perspektiv ska genomsyra alla våra utbildningar, något som är möjligt tack vare samarbeten med andra utländska lärosäten. Utbyten som berikar alla lärare, forskare och studenter på högskolan.

Läs mer om våra utbyten:
Erasmus+
Linnaeus-Palme
ENM European Nursing Module
Indonesien
Tanzania
Minor Field Studies

Studievägledning

Studievägledare Anna Cederin erbjuder en rad tjänster till våra studenter. Några av dessa är vägledning och information om studier, studiesociala och studenträttsliga frågor, generellt och personligt stöd.

Läs mer

”Hela det här huset är ett ställe man vill vara på”