SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Introduktion till svensk hälso- och sjukvård 22,5 högskolepoäng

Är du läkare med yrkeslegitimation från land utanför EU eller EES och vill ha en introduktion till studier och arbete inom svensk hälso- och sjukvård? Då är denna kurs något för dig!

Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få en svensk läkarlegitimation.

Syftet är att korta tiden för nyanlända läkare att få legitimationen godkänd för att snabbare komma in på arbetsmarknaden och bidra med sin kompetens inom svensk hälso- och sjukvård.

Utbildningen ger studenterna kunskaper i bland annat svensk lagstiftning och sjukvårdsetik, men även ett sammanhang i form av nya kollegor både bland övriga kursdeltagare men också ute på arbetsplatser i samband med auskultation och praktik som omfattar en betydande del av kursen. Bland annat tar vårdgivare vid Sophiahemmet emot studenter för kliniskt arbete. Intensivutbildningen är tre månader lång och ger 22,5 högskolepoäng. Den har tidigare genomförs med medel från Wallenbergstiftelsen, investeringar från Novare Potential och får från och med 2019 även bidrag från Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm.
 

Kursinnehåll

  • Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning

  • Professionsspråk

  • Samtalsmetodik

  • Teamsamverkan

  • Vårdetik

  • Patientsäkerhet

  • Förbättringskunskap och evidensbaserad vård

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för medicinska- och kirurgiska sjukdomar

Behörighet

  • Läkare med legitimation från länder utanför EU eller EES

  • Kunskaper i Svenska

Kursupplägg
Kursen ger grundläggande kunskaper om hälso- och sjukvårdens styrning, regelverk och organisationskultur, professionsspråk, teamsamverkan, vårdetik, patientsäkerhet, förbättringskunskap, evidensbaserad vård och teoretisk och verksamhetsintegrerad utbildning inom medicinska och kirurgiska sjukdomar med fokus på nationella riktlinjer. I kursen integreras både teoretiska och praktiska moment. Fältstudier sker i form av auskultation i olika vårdmiljöer, bland annat på Sophiahemmet.

Kursperiod
Kursen ges på helfart under 15 veckor, hösten 2018 vecka 34-48

Sista ansökningsdag
1 maj 2018

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut