SHH LOGO
SHH LOGO

Ökat intresse för utbildning inom gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi startar för andra gången hösten 2016 då högskolan märker av ett ökat intresse för utbildningen.

Socialstyrelsen gick 2013 ut med en rekommendation till hälso- och sjukvården att tjock- och ändtarmscancerscreening ska erbjudas vartannat år till alla i åldrarna 60-74 år. Den snabba utvecklingen inom det gastroenterologiska området i kombination med ett nationellt screeningprogram skapar ett stort behov av specialistutbildade sjuksköterskor enligt bland andra Rolf Hultcrantz, MD, Professor of Gastroenterology and Hepatology, Karolinska Institutet.

- I mitt uppdrag från Socialdepartementet, att designa och sedan genomföra en studie om tarmcancerscreening (SCREESCO), ingick vissa andra saker också, bland annat att påverka att fler sjuksköterskor skoperar och att stimulera utbildningen av skoperande sjuksköterskor. Vår erfarenhet av skoperande sjuksköterskor i studien är mycket goda. Fördelen för oss är att vi har kvalitetsdata på allt som görs och vi ser två saker; sjuksköterskorna är högvolymskopister, vilket alltid gynnar kvalitén, och de skopier som utförs av sköterskor håller hög kvalitet, säger Hultcrantz.
- Specialistsjuksköterskeprogrammet gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi, 60 hp vid Sophiahemmet Högskola vill jag förstås rekommendera. Landets kapacitetsbrist inom koloskopi löses enligt min åsikt snabbast om vi utbildar fler sjuksköterskor. Ta gärna kontakt med era beslutsfattare och äska medel för denna utbildning, uppmanar Rolf Hultcrantz.

Hög ämnesspecifik kompetens i lärarteamet
Överläkare och docent Peter Thelin-Schmidt, verksam vid Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ingår i utbildningens lärarteam.
- Scenarieträning, verksamhetsintegrerad undervisning samt teoretiska och kliniska examinationer är viktiga moment i utbildningen, likaså den kliniska handledningen och färdighetsträningen som genomförs vid den egna kliniken. De kliniska examinationerna genomföras vid Simulatorcentrum, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, säger Peter Thelin-Schmidt.

För att kunna söka till programmet krävs att man är legitimerad sjuksköterska samt har minst två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska vid gastroenterologisk endoskopimottagning.

Utbildningsinformation
Specialistsjuksköterskeprogrammet gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi, 60 hp >>>

Publicerad: 2016-06-16


  Skriv ut Skriv ut symbol