SHH LOGO
SHH LOGO

Studerar sömn hos patienter på akutsjukhus

Linda Gellerstedt, doktorand vid Sophiahemmet Högskola studerar sömn hos patienter på akutsjukhus och har funnit att sömnstörningar är ett vanligt förekommande problem, vilket också bekräftats i tidigare studier.

– Att inte få sova ordentligt kan leda både till svårigheter att hantera ångest, smärta och stress men också nedsatt koncentration, minne och förmåga att ta till sig information. Det är bekymmersamt eftersom det påverkar både läkningsprocessen i sig men också patientens delaktighet, säger Linda Gellerstedt.
Något överraskande visade det sig också att de främsta orsakerna till den försämrade sömnen ofta inte var fysiska faktorer, som smärta eller störande vårdmiljö, utan oro, ångest, brist på information och personalens attityd och bemötande.
– Vad som är positivt är att det ändå är sådant som går att åtgärda, säger Linda Gellerstedt och tillägger att också många sjuksköterskor vill jobba mer aktivt för att främja sömnen hos patienterna men att de inte upplever sig ha några verktyg.
– Det behövs mer kunskap om sömn, men också genom attitydförändring och medvetenhet tror jag att vi kan göra stor skillnad. Börja med att utgå från patientens egen upplevelse, fråga vad som kan underlätta sömnen för honom eller henne. Ofta handlar det om önskemål som vi kan tillmötesgå.


 

Relaterade länkar:
Linda Gellerstedt

Publicerad: 2016-05-26


  Skriv ut Skriv ut symbol