SHH LOGO
SHH LOGO

Förbättringsarbeten inom gastroenterologisk vård- posterpresentationer

Nyligen genomförde studenter i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning gastroenterologisk vård med särskilt fokus på endoskopi posterpresentationer om förbättringsarbete i samband med verksamhetsförlagd utbildning i koloskopi.

Presentationerna utgick från förbättringsarbeten som genomförts utifrån ett verksamhetsperspektiv med fokus på patientsäkerhet, evidensbaserad vård och implementering inom gastroenterologisk vård.

-Studenterna visade upp ett stort engagemang inför denna uppgift och presenterade mycket väl genomarbetade och intressanta förbättringsprojekt, säger Anders Widmark, programledare.

Uppgiften var indelad i tre delar och gjordes utifrån PGSA-cykeln (Planera-Göra-Studera-Agera) som är en strukturerad modell för implementering. Syftet med uppgiften var att beskriva hur det tänkta förbättringsprojektet skulle kunna implementeras i verksamheten.
 

Läs om programmet här >>>
 

Publicerad: 2016-04-26


  Skriv ut Skriv ut symbol