SHH LOGO
SHH LOGO

Fortsatt tillstånd att examinera specialistsjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård för Sophiahemmet Högskola

I samband med den senaste kvalitetsutvärderingen av utbildningsprogrammen vid landets universitet och högskolor beslutade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning ambulanssjukvård, vid Sophiahemmet Högskola. Högskolan analyserade utvärderingen och vidtog därefter viktiga åtgärder.

Efter uppföljningen och sakkunnighetsbedömningen konstaterar nu UKÄ att utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning ambulanssjukvård vid Sophiahemmet Högskola uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet. Under sådana omständigheter finns det inte längre skäl att ifrågasätta lärosätets examenstillstånd.

-Vi är jätteglada och stolta över att UKÄ givit oss omdömet hög kvalitet och ser fram emot att fortsätta examinera specialistsjuksköterskor med inriktning ambulanssjukvård, säger Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet Högskola.


Länkar
Universitetskanslerämbetets webbplats
Läs mer om Sophiahemmet Högskolas utbildningar på avancerad nivå

Publicerad: 2016-04-20


  Skriv ut Skriv ut symbol