SHH LOGO
SHH LOGO

Samverkan och kvalitet i högre utbildning

Den 7-8 april arrangerades konferensen "Hur kan samverkan bidra till att skapa utveckling och stärka kvaliteten inom utbildning?" i Malmö. För att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar utgör kunskapsutbyte och samverkan mellan lärosäten och samhället en värdefull möjlighet.

Unn-Britt Johansson, professor, Sophiahemmet Högskola deltog vid konferensen som arrangerades av Vinnova samt Malmö Högskola, Linköping universitet och Umeå universitet. 
- Det var två inspirerande dagar med erfarenhetsutbyte, diskussioner och tankar om samverkan och kvalitet i högre utbildning, säger Unn-Britt Johansson.

I högskolornas uppgift ingår att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. I forsknings- och innovationspropositionen, 2012 fick Vinnova i uppdrag att stödja lärosätenas strategiska arbete med samverkan. Vid konferensen presenterades flera projekt som tilldelats medel för att förbättra och utveckla samverkan med samhället. Samverkan med samhällets olika aktörer framhävs ha stor betydelse för lärosätenas möjligheter att erbjuda studenterna en utbildning med aktuellt och relevant kunskapsinnehåll i god lärandemiljö. Området samverkan har också relevans för standarderna för intern kvalitetssäkring i ESG genom att det lyfts fram att externa intressenter involveras i kvalitetssäkringen vid lärosätet. 

Vid konferensen presenterades två publikationer ”Metoder och Strategier” och ”Möjligheter & Utmaningar” från projektet ”samverkanssäkrad utbildning”. Publikationerna kan hämtas från http://samsak.mah.se/.

Publicerad: 2016-04-12


  Skriv ut Skriv ut symbol