SHH LOGO
SHH LOGO

Studentperspektiv - Sjuksköterskeprogrammet

Varför vill du bli sjuksköterska?
För att kunna hjälpa människor som behöver god vård och få möjlighet att göra skillnad, men även för att utveckla arbetet kring hälsofrämjande vård. Det är mycket i vården som behöver utvecklas och bli bättre, vi kan tillsammans förbättra och skapa den vård vi vill ha.

Varför ska man välja Sophiahemmet Högskola i första hand?
Fördelen med Sophiahemmet Högskola är att det är mycket verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och att utbildningen är uppdaterad och välplanerad. Vi får en bra förberedelse inför arbetslivet. Det är även en lite mindre högskola, vilket jag tror ger bättre sammanhållning i kursen och en större möjlighet att påverka utbildningen.

Vilket moment i utbildningen tycker du har varit roligast?
Mycket har varit bra. Den verksamhetsförlagda utbildningen framförallt, där teoretiska kunskaper och färdigheter kan praktiseras i mötet med patienter.

Vilka utvecklingsmöjligheter har man som utbildad sjuksköterska i dagens samhälle?
Det finns många utvecklingsmöjligheter, att vara sjuksköterska är en bra grund. Det går framförallt att utvecklas åt fyra stora områden; Ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling, omvårdnad (ex. olika specialistutbildningar) och forskning/utbildning. Säkert finns det ännu fler områden. Du kan själv välja det område/inriktning du finner mest intressant, eller varför inte flera. Det är bara du själv som sätter gränserna.

 

Om du är intresserad av att veta mer om Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp kan du läsa mer om utbildningen här eller kontakta vår studievägledare:

Gerd Johansson Hellman
Studievägledare

Telefon: 08-406 28 73
E-post: gerd.j.hellman@shh.se

 

Relaterade länkar:
Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Publicerad: 2016-03-21


  Skriv ut Skriv ut symbol