SHH LOGO
SHH LOGO

Bästa vetenskapliga poster

Specialistsjuksköterskestudenten Petra Östlunds poster har röstats fram som bästa vetenskapliga poster vid Svensk Förening för Akutsjukvård, SWESEMs konferens.

Postern är baserad på Petras självständiga arbete på specialistsjuksköterskeprogrammet akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola med titeln: ”Patienters upplevelser av delaktighet i vården - en intervjustudie på en akutvårdsavdelning”.

Postern fick flest röster av konferensdeltagarna och kommentaren att den var kvalitativ. Lise-lotte Franklin Larsson har varit handledare och Anders Rüter examinator. 

Sophiahemmet Högskola gratulerar Petra.

Relaterade länkar:
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp
Swesem

Publicerad: 2016-03-18


  Skriv ut Skriv ut symbol