SHH LOGO
SHH LOGO

Simulering gör teori till praktik

– Skynda er, vi har en medvetslös patient på åttan.
Linus och Marie tar sig snabbt till patienten och agerar direkt. Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt häver de på några minuter ett akut och livshotande tillstånd.

Den här gången är det inte på riktigt. Det är sjuksköterskestudenter från
Sophiahemmet Högskola som övar under realistiska förhållanden.
– Under de tre år jag har pluggat till sjuksköterska har jag lärt mig massor, men
än så länge är det mest ett teoretiskt vetande, förklarar sjuksköterskestudenten Hanna Svenander innan övningen startar. I dag hoppas jag få en bättre känsla för om mina kunskaper verkligen kommer att räcka till när det gäller. Skräcken är att jag ska få en blackout och inte ha en aning om vad jag ska göra,
Övningen genomförs på Clinicum, en träningsavdelning på Danderyds Sjukhus som används till simuleringsövningar för studenter och sjukvårdspersonal. Under fyra timmar ska Hanna och tre kurskamrater ställas inför olika akuta situationer.

– Trots att det bara är en patientsimulator som vårdas blir övningen mycket realistisk. Våra ”patienter” är lika stora som en vuxen människa, de kan prata och de har puls. Vi kan ge intravenösa injektioner, ta prover och ge medicin på samma sätt som vi skulle ha gjort om det hade varit på riktigt. Det finns nästan ingenting av det som görs på en vanlig vårdavdelning som vi inte kan göra här, säger Marie Therborn som är lärare i omvårdnad på Sophiahemmet Högskola och ansvarig för simuleringen.

Under dagen får studenterna utföra fyra övningar där de parvis turas om mellan att agera och observera. Först ut som patientansvariga sjuksköterskor är Linus Söderberg och Marie Sonde. Allt de vet när övningen börjar är att en patient plötsligt har blivit medvetslös eller påverkad på något annat sätt. Nu gäller det för dem att göra rätt bedömningar utifrån A–E konceptet och ge en adekvat omvårdnad. Tanken är att deras teoretiska kunskaper ska omvandlas till ett praktiskt handlag.
– Vi började med att kontrollera andningen, sedan gick vi steg för steg vidare för att undersöka alla vitala funktioner. Vi försökte även ha en god kommunikation mellan oss för att se till att vi gjorde alla viktiga moment i rätt ordning, säger Linus Söderberg och konstaterar också att allt inte blev riktigt som det var tänkt.

Under den efterföljande genomgången fick lärare och de observerande kurskamraterna möjlighet att berömma allt som var bra och peka på sådant som kunde ha gjorts bättre. Den kritik som fanns handlade mest om att kommunikationen mellan studenterna och den övriga personalen på salen inte riktigt fungerade.
–Vi borde få göra den här typen av övningar minst en gång per termin, sammanfattar Marie Sonde. Övningen var till och med mer lärorik än att vara ute på praktik. Där handlar det om levande människor och därför måste vi studenter
backa undan när det uppstår en kritisk situation.
Det behöver vi inte göra här, och därför lär vi oss att agera mer självständigt.


Simuleringsövningar

  • Simuleringsövningar är numera en självklar del av sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola.
  • Studenter som väljer att läsa valbar kurs i akutsjukvård får genomgå en första övning på
  • Clinicum på Danderyds sjukhus under termin fyra.
  • Under termin sex, utbildningen sista termin, får samtliga sjuksköterskestudenter delta i simuleringsövningar.
  • De studenter som har genomgått kursmomentet har gett det högsta betyg.

 

Ur Sophianytt nr 1, 2015
Text och foto: Per Westergård

 

Relaterade länkar:
Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Publicerad: 2015-05-13


  Skriv ut Skriv ut symbol