SHH LOGO
SHH LOGO

Etiskt råd på Högskolan

Hallå där Maria Kumlin, professor i medicinsk vetenskap och chef för forskningslaboratoriet, som blivit ordförande i Sophiahemmet Högskolas nybildade etiska råd.
 

Vad blir din uppgift?
– Beslutet att bilda ett etiskt råd kommer från Sophiahemmet Högskolas rektor. Uppdraget är att ha en vägledande och rådgivande roll i forskningsetiska frågor. Det kan handla om råd till både forskare och studenter som ska genomföra avancerade projekt eller självständiga examensarbeten. Lika viktigt är att hjälpa till med de tillstånd som ofta krävs för att genomföra olika typer av undersökningar.

Måste även studenter ha tillstånd för elevarbeten?
– Nej, för ett elevarbete behövs det inte. Däremot bör man som student tänka till innan man påbörjar en mer omfattande undersökning. Har man som ambition att publicera sina resultat i en vetenskaplig tidning måste man ha ett etiskt tillstånd klart redan innan. Det går inte att få tillstånd i efterhand.

Vad har du för erfarenhet av den här typen av arbete sedan tidigare?
– Under 10 år var jag ordinarie ledamot i en av Stockholms regionala
etikprövningsnämnder. Det betyder att jag har en vana att hantera etiska frågeställningar och har en god kunskap om vad lagen kräver.

Varför bildas det etiska rådet just nu?
– Det är en konsekvens av att vår forskning blir alltmer omfattande och avancerad. Fler studenter är också intresserade av att publicera sina examensarbeten. Sammantaget ser vi ett behov av ett rådgivande etiskt råd som
kan samla alla frågeställningar och finnas tillgängligt för alla. Samtidigt får vi
en bra överblick över de forskningsprojekt som planeras, vilket är en viktig del i
utvecklingen av en stark forskningsmiljö vid Sophiahemmet Högskola.

 

Publicerad: 2015-01-13


  Skriv ut Skriv ut symbol