SHH LOGO
SHH LOGO

Boktips från biblioteket november 2017

Bekännelser: en neurokirurg berättar om liv och död
Henry Marsh
Hylla Biografihyllan
I boken fortsätter läkaren Henry Marsh historien om sitt yrkesliv. Han har gått i pension men återvänder till sina uppdrag i Nepal och Ukraina. Efter fyrtio år av framgång men också misslyckanden har Marsh inga illusioner - han vet att utgången ofta är osäker. Författaren grubblar även över sin egen ålderdom och livets mening, och hans tankar går allt oftare till kroppens och intellektets förfall. Att skapa en meningsfull tillvaro efter ett framgångsrikt och stimulerande yrkesliv är en stor utmaning.

Processen: möten, mediciner, beslut: en professionell självbiografi
Åsa Nilsonne
Hylla Biografihyllan
Boken är en professionell självbiografi där psykiatrikern Åsa Nilsonne berättar om mänskliga möten som hjälpt henne att växa i sitt yrke. Med åren fördjupas inte bara författarens kunskaper, utan även hennes förståelse av psykiatrins etiska och konceptuella utmaningar. Hon måste ta ställning till hur hon förstår psykisk sjukdom, vad hon anser om bemötande och behandling. Det är en tankeväckande bok om människans utsatthet och styrka, psykiatrins komplexitet och det egna professionella ansvaret.

Larmrapporten: att skilja vetenskap från trams
Emma Frans
Hylla Dd
Vi behöver ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden. Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av ”alternativa fakta”, fejknyheter och halvsanningar kommer forskaren Emma Frans med en välbehövlig guide för att tolka både nyhetsflödet och påståenden från bekanta. Boken ger dig nödvändiga redskap för källkritiskt tänkande för att förstå hur fakta och påstådda fakta ska bedömas.

Thoughtful health care: ethical awareness & reflective practice
David Seedhouse
Hylla Dgv
People are complicated, and cannot be understood disconnected from the complex histories, values, and environments that shape us. Focus on "safety first" has obscured this reality and undervalued critical thinking and insightful practice. Using thought-provoking examples from health care and beyond, the book advocates the restoration of thoughtfulness, creativity, and independence in health work. By reading this book, students and practitioners alike will be aided in developing their decision making and critical thinking skills, and ultimately serve those in their care better and with more honesty.

Oro: att leva med tillvarons ovisshet
Anna Kåver
Hylla Dod
Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. Men den kan också försvåra dina möjligheter att leva fullt ut. För en del är varningslampan alltid tänd och livet blir en utmattande kamp mot hotande problem och faror. Författaren beskriver oron ur tre olika perspektiv: det existentiella, det psykologiska och det biologiska. Hon bjuder in till självreflektion och delar med sig av förhållningssätt till vår sårbarhet och livets inbyggda ovisshet. Hon vill också ge dig mod att våga tänja lite på dina trygghetsgränser för att öka din självtillit.

Den svavelgula himlen: roman
Kjell Westö
Hylla Hc
Boken spänner från 1960-talet till vår mörka tid. En Helsingforspojke växer upp i skuggan av den välbärgade och mäktiga familjen Rabell, som har en ståtlig gård i närheten av hans föräldrars enkla sommarstuga. Det är en episk Helsingforsskildring om familjeband, kärlek och vänskap, men också en kritisk genomlysning av hur våra drömmar och minnen färgas av kön, klass och tidens gång. Här finns författarskapets alla signum med ekon från Westös tidigare verk. Men laddningen är starkare och svärtan djupare än förr.

Ett litet liv
Hanya Yanighara
Hylla Hce
En roman för den som vill bli uppslukad av den stora berättelsen. Boken om de fyra vännerna och deras liv i New York spänner över flera decennier och växlar mellan mörker och ljus. Genom åren prövas deras vänskap, men det som håller dem samman är alltid Jude St Francis, som förblir en gåta även för dem som står honom närmast. Jude är framgångsrik advokat med ett traumatiskt förflutet som präglar hela hans liv på ett oåterkalleligt sätt. Genom åren kommer Jude att slitas mellan självföraktet som styr hans tillvaro och kärleken han inte kan tillåta sig.

Fördel ADHD: var på skalan ligger du?
Anders Hansen
Hylla Vlad
Känner du någon som är driven, kreativ, orädd, ifrågasättande, flexibel, envis och initiativrik? Som ofta tänker utanför boxen och verkar kunna skaka av sig nästan vilken motgång som helst? Kanske blir du lite förvånad när du hör att dessa positiva egenskaper är typiska för personer med ADHD! Vi har alla mer eller mindre drag av ADHD – vissa ligger långt borta i den ena änden av skalan, andra i den helt motsatta. I boken lär du dig hur du kan vända diagnosen till en fördel och upptäcker det positiva i att vi inte alla är likadana med samma personlighetsdrag.

Kvalitetsarbete för bättre och säkarare vård
Anne-Marie Boström et al. (red.)
Hylla Vpb
Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken innehåller forsknings­baserad kunskap om olika betydelsefulla aspekter för kvalitets­arbete och patientsäkerhet. Förutom en teoretisk genomgång av begreppen får läsaren handfasta tips på hur förbättringsarbete kan utföras, liksom tips om ledarens och teamets roll i detta sammanhang. Vikten av att systematiskt använda forsknings­resultat och information från kvalitetsregister i förbättrings­arbete tas också upp. Kvalitetsarbete kan bedrivas på olika sätt och boken ger många konkreta exempel på hur detta kan genomföras.

Medicinen, människorna, vården: hundra år i Göteborg
Gudrun Nyberg
Hylla V:k
De senaste hundra åren har medfört enorma förändringar i samhället, så också inom sjukvården. Jämfört med för ett sekel sedan har den tekniska utvecklingen varit omvälvande med avancerad diagnostik och behandling. Antibiotika, hormoner, cellgifter och andra läkemedel har medfört ett dramatiskt förändrat sjukdomspanorama. I denna medicinhistoriska bok skriver författaren populärvetenskapligt om dessa förändringar. Att fokus ligger på Göteborg gör inte boken provinsiell - det var oftast en liknande situation och utveckling i hela landet. Ett antal betydelsfulla läkare och forskare presenteras i relation till tid och specialområde. Boken är också rikt illustrerad.

Publicerad: 2017-11-01


  Skriv ut Skriv ut symbol