SHH LOGO
SHH LOGO
Nätverksträff för kvalitetssamordnare
Sophiahemmet Högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan arrangerar nätverksträff för kvalitetssamordnare vid svenska lärosäten torsdagen 18 oktober till fredag 19 oktober 2018.

Datum och tid
2018-10-18 kl. 11.00

Plats
Sophiahemmet Högskola
Valhallavägen 91

Datum och tid
2018-10-19 kl. 08.45

Plats
Gymnastik- och idrottshögskolan
Lidingövägen 1


Temat för årets nätverksträff:
Hållbar kvalitetskultur och systematiskt kvalitetssäkringsarbete.

Har du frågor vänligen kontakta:
Jenni Ann Asplund, Sophiahemmet Högskola
Kvalitetssamordnare
jenniann.asplund@shh.se

Unn-Britt Johansson, Sophiahemmet Högskola
Dekan för utbildning
unn-britt.johansson@shh.se

Birgitta Edenius, Gymnastik- och idrottshögskolan
Arkivarie & Kvaitetshandläggare
birgitta.edenius@gih.se

Program