SHH LOGO
SHH LOGO

Bibliotekets undervisning - informationskompetens

Bibliotekets undervisning i informationssökning är webbaserad. Kursen heter A/Informationskompetens och ligger i Sophia Education Online (SEO). Kursmaterialet finns kvar under hela studietiden på Sophiahemmet Högskola. Alla studerande på grundutbildningen, specialistutbildningar, utbildningar på avancerad nivå och kandidatprogrammet 31-90 hp har tillgång till kursen. Studerande som läser specialisering i demensvård för undersköterskor har en egen kurs.

För deltagare i fristående kurser och uppdragsutbildningar skräddarsys
undervisning till respektive utbildning vid behov.

Länkar till relevanta databaser finns under Databaser och uppslagsverk i högermarginalen.           

Nedan några användbara hjälpmedel i samband med informationssökning:

Informationskompetens i SEO

Undervisning i att söka i Pubmed/Medline på engelska från National Library of Medicine, USA

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut
Aktuellt

Öppettider:

Må-To 8.00-18.00
Fre 8.00-16.00 

Obs! Biblioteket är öppet för allmänheten, men direktutlånar endast till högskolans studenter och personal samt personal på Sophiahemmets sjukhus.

Biblioteket förmedlar fjärrlån till externa kunder via kundens hembibliotek.

Tel: 08-406 28 85
E-post: biblioteket@shh.se

Besöksadress:
Valhallavägen 91, ingång R, plan 2.