SHH LOGO
SHH LOGO
EKG- och arytmitolkning, 4,5 hp (baskurs)

Denna helt nätbaserade, interaktiva kurs vänder sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper rörande EKG-tolkning och arytmier i ett kliniskt sammanhang. Det övergripande målet är att du ska tillägna dig utökad förmåga att tolka EKG och arytmier samt relatera tolkningen till ett medicinskt och omvårdnadsmässigt sammanhang.

Kursinnehåll
- Klinisk introduktion
- Anatomi och fysiologi
- EKG:t i detalj
- Patologiskt EKG
- Interaktiv EKG-tolkning
- Arytmier och arytmitolkning
- Delegering och ansvar
- Patientsäkerhet
- Omvårdnadsaspekter
- Patientfall med interaktiv EKG- och arytmitolkning
- Självtester - patientfall


Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier (kontakta högskolan vid
  frågor rörande dispens)
- Leg. sjuksköterska


Kursupplägg
Kursen läses helt på distans. Valfri studietakt. Tillgång till PC med webbläsare Internet Explorer krävs för att kunna genomföra kursen.
 

Utbildningskostnad
4 950 kr (exkl moms).

Kursperiod
Studietakt kvartsfart = kursperiod 12 veckor.

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig
Flexibel. Kursstart möjlig cirka en vecka efter kursansökan

Vid sen anmälan efter sista anmälningsdag skickas mail direkt till Karina Bellbrant, karina.bellbrant@shh.se med förfrågan om det finns platser kvar. Därefter kontaktas Du via email eller telefon.

Information

Kursledare: Anna Runström Arvidsson

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut