SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Ledarskap och förbättringskunskap i demensvård I 7,5 högskolepoäng

Kursen ingår i utbildningen Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp och i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Den kan också läsas separat. Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård, hemvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Ledarskap
- Evidensbaserad omvårdnad
- Förbättringskunskap
- Pedagogik
- Akut omhändertagande av geriatrisk patient

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier, undervisning via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. En introduktionsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Kursavgift

15 100 kr (exkl. moms). Kursavgiften gäller 2018.

Kursperiod

2018-03-22 - 2018-06-08

Sista ansökningsdag

Kursen ingår i utbildningarna Omvårdnadsvetenskap - inriktning demensvård och Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård.

Går ej att ansöka till som fristående kurs.


Information


Ulla Tunedal, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut