SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp

Kursen ingår i Omvårdnadsvetenskap - inriktning demensvård, 30 hp, alternativt i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Det övergripande målet med utbildningarna är att ge fördjupad kunskap och kompetens för sjuksköterskor i rollen som ledare och samordnare inom demensvård. Utbildningarna har utvecklats i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet, som tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum i oktober 2007 utsågs till nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Kursen riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Personcentrerad omvårdnad
- Levnadsberättelse
- Livsvärldsperspektiv
- Vårdrelation
- Etnicitet

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier, undervisning via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Två seminariedagar vid Sophiahemmet Högskola.

Kursavgift

Kursen ingår i utbildningarna Omvårdnadsvetenskap - inriktning demensvård och Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård.

Kursavgift per kurs 2018 är 15 100 kr (exkl. moms)

Kursperiod

2018-01-17 - 2018-03-21

Sista ansökningsdag

Kursen ingår i utbildningarna Omvårdnadsvetenskap - inriktning demensvård och Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning demensvård.

Går ej att ansöka till som fristående kurs.


Information

Ulla Tunedal, kursansvarig
 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut