SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 7,5 hp

Kursen kan läsas separat eller ingå i Omvårdnadsvetenskap med inriktning demensvård, 30 hp, alternativt i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demensvård, 60 hp. Det övergripande målet med utbildningarna är att ge fördjupad kunskap och kompetens för sjuksköterskor i rollen som ledare och samordnare inom demensvård. Utbildningarna har utvecklats i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet, som tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum i oktober 2007 utsågs till nationellt kompetenscentrum för demensfrågor.

Kursen riktar sig till sjuksköterskor inom äldreboenden, geriatriska kliniker, specialistmottagningar, vårdcentraler, hemsjukvård och akutsjukvård.

Kursinnehåll
- Personcentrerad omvårdnad
- Levnadsberättelse
- Livsvärldsperspektiv
- Vårdrelation
- Etnicitet

Behörighet
Leg. sjuksköterska

Kursupplägg
Uppdragsutbildning. Halvfart. Distansstudier, undervisning via internet i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Två seminariedagar vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-01-17 - 2018-03-21

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-01-17 - 2018-03-21
Sista anmälningsdag 2018-01-03

Information

Ulla Tunedal, kursansvarig
 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut