SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Palliativ vård av personer med demenssjukdom, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Det övergripande målet är att du utifrån tidigare erfarenheter och den palliativa vårdfilosofin ska tillägna dig fördjupade kunskaper om en aktiv helhetsvård. Detta för att kunna tillgodose den demenssjukes behov av god och kvalificerad omvårdnad samt närståendes behov av stöd och hjälp. Kursen ingår i Specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 högskolepoäng och kan även läsas som enstaka kurs.

Kursinnehåll
- Palliativ vård
- Palliativ vårdfilosofi
- Livskvalitet
- Omvårdnad vid livets slut
- Dokumentation
- Styrdokument

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Kursupplägg
Distansutbildning på halvfart. En introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Kursavgift

11 400 kr (exkl. moms)

Kursperiod

November 2018 - januari 2019

Sista ansökningsdag

Kursen ingår i utbildningen Specialisering i demensvård för undersköterskor.

Går ej att ansöka till som fristående kurs.


Information

Lena Axelsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag

Karin Linnell, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut