SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Miljöns betydelse för personer med demenssjukdom, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Det övergripande målet med kursen är att du med ett systematiskt och vetenskapligt förhållningssätt ska vidareutveckla praktiska färdigheter samt tillägna dig ökad förståelse för miljöns betydelse för god demensvård. Kursen ingår i Specialisering i demensvård för undersköterskor, 60 högskolepoäng eller kan läsas som enstaka kurs.

Kursinnehåll
- Miljöns betydelse vid demenssjukdom ur ett helhetsperspektiv
- Inomhus- och utomhusmiljö
- Stimulerande aktiviteter
- Livskvalitet
- Styrdokument

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Kursupplägg
Distansutbildning på halvfart. En introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningskostnad
11 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2017-11-07 - 2018-01-15

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2017-11-07 - 2018-01-15
Sista anmälningsdag 2017-10-28

Information


Lena Axelsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut