SHH LOGO
SHH LOGO
Handledning och undervisning inom demensvård, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Det övergripande målet med kursen är att du ska tillägna dig kunskaper om initiering och deltagande i kvalitets- och utvecklingsarbete. Vidare är målet att du utifrån egna erfarenheter tillägnar dig kunskaper inom pedagogik för att i egenskap av handledare i den patientnära vården kunna förmedla och implementera kunskap till arbetskamrater och närstående.

Kursinnehåll 
- Modeller för handledning, handledningsprocessen
- Kunskapsbegreppet
- Didaktik och lärande
- Reflektion och reflektionsprocessen
- Kommunikation
- Databassökning
- Styrdokument

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Kursupplägg
Distansutbildning på halvfart. En introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Kursavgift

11 400 kr (exkl. moms), kursavgift gäller 2018

Kursperiod

2018-03-26 - 2018-06-04

2019-03-28 - 2019-06-03

Sista ansökningsdag

Kursen ingår i utbildningen Specialisering i demensvård för undersköterskor.

Går ej att ansöka till som fristående kurs.


Information

Lena Axelsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut