SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Omvårdnad av personer med demenssjukdom och geriatriska sjukdomstillstånd, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Det övergripande målet med kursen är att du utifrån tidigare erfarenheter ska tillägna dig utökade kunskaper om de vanligaste geriatriska sjukdomarna i ett omvårdnadsperspektiv, samt tillägna dig djupare kunskap om och förståelse för den specifika omvårdnaden relaterad till dessa sjukdomar. Du ska även tillägna dig kunskaper om det normala åldrandet för att kunna förstå demenssjukdomens handikappande effekter. Kursen ingår i Specialisering i demensvård för undersköterskor 60 högskolepoäng.

Kursinnehåll
- Gerontologi
- Geriatrik
- Omvårdnad
- Äldre och läkemedel
- Professionellt förhållningssätt
- Databassökning
- Styrdokument

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Kursupplägg
Distansutbildning på halvfart. En introduktionsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Kursavgift

11 400 kr (exkl. moms).

Kursperiod

2018-04-11 - 2018-06-18

Sista ansökningsdag

Kursen ingår i utbildningen Specialisering i demensvård för undersköterskor.

Går ej att ansöka till som fristående kurs.


Information


Lena Axelsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag

Karin Linnell, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut