SHH LOGO
SHH LOGO
Fältstudier III. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Måltidssituationen, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Denna tredje fältstudiekurs av sammanlagt tre har temat måltidssituationen. Kursens syfte är att du ska tillägna dig utökade kunskaper om nutrition, hjälpmedel och måltidsmiljö inom demensvård. Som en del i kursen ingår att utföra intervju och/eller observation för att samla in information som du tillsammans med 4-5 gruppdeltagare sammanställer i en kortfattad rapport. Kursen ingår i programmet Specialisering i demensvård för undersköterskor 60 högskolepoäng, men kan också läsas som enstaka kurs.

Kursinnehåll

  • Måltidssituationen
  • Nutrition
  • Etik
  • Bedömningsinstrument
  • Hjälpmedel vid måltidssituationen
  • Nyckelpersoners arbete och ansvarsområde inom kommunal verksamhet
  • Datainsamlingsmetoder
  • Databassökning
  • Styrdokument

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Kursupplägg
Distansutbildning på halvfart. En introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningskostnad
11 400 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-01-16 - 2018-03-26

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-01-16 - 2018-03-26
Sista anmälningsdag 2018-01-02

Information

Lena Axelsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut