SHH LOGO
SHH LOGO
Fältstudier II. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Aktiviteter, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Denna andra fältstudiekurs av tre har temat aktiviteter. Kursens syfte är att du ska tillägna dig utökade kunskaper om demenssjuka personers behov av aktiviteter och om gerotranscendens. Som en del i kursen ingår att utföra intervju och/eller observation för att samla in information som du tillsammans med 4-5 gruppdeltagare sammanställer i en kortfattad rapport. Kursen ingår i programmet Specialisering i demensvård för undersköterskor 60 högskolepoäng, men kan också läsas som enstaka kurs.

Kursinnehåll

  • Aktiviteter
  • Gerotranscendens
  • Kvalitetssäkerhetsarbete
  • Palliativ vårdfilosofi
  • Datainsamlingsmetoder
  • Informationskompetens
  • Styrdokument

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Kursupplägg
Distansutbildning på halvfart. En introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningskostnad
11 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2017-08-28 - 2017-11-06

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2017-08-28 - 2017-11-06
Sista anmälningsdag 2017-08-14

Information
Monica Rydell Karlsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå
 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut