SHH LOGO
SHH LOGO
Fältstudier I. Omvårdnad av personer med demenssjukdom - Närståendestöd, 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till undersköterskor inom demensvård. Denna första fältstudiekurs av tre har temat närståendestöd. Kursens syfte är att du ska tillägna dig utökade kunskaper om närståendes och vårdtagares resurser i omvårdnadsarbetet och deras behov av stöd och möjligheterna att få stöd. Fältstudier innebär att du samtidigt med teoretiska studier är ute i verksamhet och med olika metoder söker kunskap som du sedan, i samarbete i grupp, sammanfattar i en kortfattad rapport. Kursen ingår i programmet Specialisering i demensvård för undersköterskor 60 högskolepoäng, men kan också läsas som enstaka kurs.

Kursinnehåll

  • Närståendestöd
  • Teamarbete
  • Samhällsresurser
  • Kontaktmannaskap
  • Kristeori
  • Datainsamlingsmetoder
  • Informationskompetens
  • Styrdokument

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet
Undersköterskekompetens eller motsvarande.

Kursupplägg
Distansutbildning på halvfart. En introduktionsdag och en examinationsdag vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningskostnad
11 400 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-01-31 - 2018-04-10

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-01-31 - 2018-04-10
Sista anmälningsdag 2018-01-16

Information


Lena Axelsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut