SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Akutsjukvård II, 7,5 hp (halvfart)

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.


Kursinnehåll
- Svikt av vitala funktioner; kardiologiska tillstånd, infektionssjukdomar, 
  trauma och förgiftning
- Vårdhygien
- Personcentrerad omvårdnad
- Algologi
- Medicinsk teknik/övervakningsutrustning
- Kris och krisreaktioner
- Närstående
- Etik


Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.


Behörighet
Legitimerad sjuksköterska 

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-01-15 - 2018-03-23

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-01-15 - 2018-03-23
Sista anmälningsdag 2018-01-01

Information


Anders Rüter, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut