SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Akutsjukvård I, 7,5 hp (halvfart)


Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Akutsjuksköterskans kompetens och ansvarsområde
- Akuta tillstånd inom endokrinologi, hematologi, urologi, gastrologi,
  gynekologi/obstetrik, neurologi och ortopedi
- Personcentrerad omvårdnad
- Etik

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
Legitimerad sjuksköterska 
 

Utbildningskostnad
14 700 kr (exkl moms).

Kursperiod
2017-11-06 - 2018-01-12

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2017-11-06 - 2018-01-12
Sista anmälningsdag 2017-10-23

Information


Anders Rüter, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut