SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Medicinsk baskurs inriktning akutsjukvård, 7,5 hp (halvfart)

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Vätske- och syrabasbalans
- Farmakokinetik, farmakodynamik
- Kroppens metabolism
- Etiologi, patofysiologi, symtom, utredning och behandling vid respiratorisk samt cirkulatorisk svikt
- Personcentrerad omvårdnad
- Patientsäkerhet
- Prioritering
- Etik
- Informationssökning

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
14 700 kr (exkl moms).

Kursperiod
2017-08-28 - 2017-11-03

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2017-08-28 - 2017-11-03
Sista anmälningsdag 2017-08-14

Information


Anders Rüter, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut