SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Medicinsk baskurs inriktning akutsjukvård, 7,5 hp

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Vätske- och syrabasbalans
- Farmakokinetik, farmakodynamik
- Kroppens metabolism
- Etiologi, patofysiologi, symtom, utredning och behandling vid respiratorisk samt cirkulatorisk svikt
- Personcentrerad omvårdnad
- Patientsäkerhet
- Prioritering
- Etik
- Informationssökning

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-08-29 - 2018-11-06

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-08-29 - 2018-11-06
Sista anmälningsdag 2018-07-31

Information

studievagledning@shh.se, studievägledare (för frågor om antagning, behörighet)

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut