SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Utbildning och utveckling inom palliativ vård och omvårdnad, 7,5 högskolepoäng

Kursen ingår i i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Kunskap
- Lärande
- Vårdprogram och riktlinjer
- Implementering
- Presentationsteknik

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdag genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2019-03-26 - 2019-06-04

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2019-03-26 - 2019-06-04
Sista anmälningsdag 2019-03-12

Information


Carina Lundh Hagelin, kursansvarig
Lena Axelsson, Studierektor för utbildning på avancerad nivå och uppdrag

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut