SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Teamarbete, kommunikation och ledarskap inom palliativ vård, 7,5 hp

Kursen ingår i i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Teamarbete och teamets funktion
- Sjuksköterskan i palliativ vård
- Kommunikation
- Ledarskap

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-04-06 - 2018-06-08

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-04-06 - 2018-06-08
Sista anmälningsdag 2018-03-22

Information


Carina Lundh Hagelin, kursansvarig

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut