SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Närståendes resurser och behov i palliativ vård, 7,5 hp

Kursen ingår i i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Anhörig, närstående och familj
- Närståendes situation i palliativ vård
- Behov av stöd för närstående i palliativ vård
- Närstående som en resurs i palliativ vård
- Familjefokuserad omvårdnad
- Stödjande interventioner för närstående i palliativ vård

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
-Grundläggande behörighet för högskolestudier
-Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
15 100 kr (exkl moms).

Kursperiod
2018-01-26 - 2018-04-05

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2018-01-26 - 2018-04-05
Sista anmälningsdag 2018-01-12

Information


Carina Lundh Hagelin, kursansvarig
 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut