SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Symtomhantering inom palliativ vård och omvårdnad, 7,5 hp

Kursen ingår i i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Sjukdomstillstånd inom palliativ vård
- Döendet ur olika sjukdomsperspektiv
- Symtom, tecken och symtomkluster
- Symtombedömning och utvärdering
- Symtomlindring och välbefinnande

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
14 700 kr (exkl moms).

Kursperiod
2017-11-17 - 2018-01-25

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2017-11-17 - 2018-01-25
Sista anmälningsdag 2017-11-03

Information


Carina Lundh Hagelin, kursansvarig
 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut