SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Symtomhantering inom palliativ vård och omvårdnad, 7,5 hp

Kursen ingår i i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Sjukdomstillstånd inom palliativ vård
- Döendet ur olika sjukdomsperspektiv
- Symtom, tecken och symtomkluster
- Symtombedömning och utvärdering
- Symtomlindring och välbefinnande

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Kursavgift

15 100 kr (exkl. moms).Gäller för kurser under 2018.

Kursperiod

Mars/april 2019. Datum meddelas senare.


 

Sista ansökningsdag

Februari 2019. Datum meddelas senare.


Information


studievagledning@shh.se
 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut