SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Den palliativa vårdens värdegrund och etik, 7,5 högskolepoäng

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Begrepp och termer i palliativ vård
- Den palliativa vårdens värdegrund
- Döendet och döden – en naturlig del av livet
- Etik
- Den palliativa vårdens organisation och kvalitetsindikatorer
- Informationssökning

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
14 700 kr (exkl moms).

Kursperiod
2017-09-07 - 2017-11-16

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2017-09-07 - 2017-11-16
Sista anmälningsdag 2017-08-24

Information


Carina Lundh Hagelin, kursansvarig
 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut