SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola
Den palliativa vårdens värdegrund och etik, 7,5 högskolepoäng

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning palliativ vård, 60 hp. Programmet består av sju kurser men varje kurs kan läsas separat.

Kursinnehåll
- Begrepp och termer i palliativ vård
- Den palliativa vårdens värdegrund
- Döendet och döden – en naturlig del av livet
- Etik
- Den palliativa vårdens organisation och kvalitetsindikatorer
- Informationssökning

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Kursavgift

15 100 kr (exkl. moms). Gäller för kurser under 2018

Kursperiod

Våren 2019. Datum meddelas senare.

 
 

Sista ansökningsdag

November 2018. Datum meddelas senare.


Information


studievagledning@shh.se
 

 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut