SHH LOGO
SHH LOGO
Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill ha fördjupad kunskap inom hjärtsjukvård. Den kan läsas separat eller ingå som en del i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård 60 hp.

Kursinnehåll
- Ischemisk hjärtsjukdom
- Smärta
- EKG - ischemitolkning
- Patientundervisning
- Sekundärprevention
- Krisreaktion
- Omvårdnad
- Litteraturöversikt 

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Utbildningskostnad
14 700 kr (exkl. moms).

Kursperiod
2017-11-14 - 2018-01-24

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig för perioden 2017-11-14 - 2018-01-24
Sista anmälningsdag 2017-10-31

Information
 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut