SHH LOGO
SHH LOGO
Metabola syndromet 7,5 högskolepoäng

Kursen vänder sig till sjuksköterskor som vill ha fördjupad kunskap inom hjärtsjukvård. Den kan läsas separat eller ingå som en del i Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård 60 hp.

Kursinnehåll
- Hypertoni
- Diabetes typ II
- Hyperlipidemi
- Personcentrerad vård
- Riskfaktorer
- Hälsa
- Livsvärld
- Primärprevention
- Informationskompetens
- Centrala begrepp inom hjärtsjukvård

Kursupplägg
Kursen är nätbaserad och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, Sophia Education Online. Nätbaseringen gör att studierna kan genomföras i kombination med yrkesarbete och oberoende av tid och rum. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet
- Grundläggande behörighet för högskolestudier
- Legitimerad sjuksköterska

Utbildningskostnad
14 700 kr (exkl. moms).

Kursperiod
2017-09-04 - 2017-11-14

Anmälan
Klicka här för att anmäla dig

Sista anmälningsdagen
2017-08-21


Information
 
 
 Skriv ut symbol  Skriv ut