SHH LOGO
SHH LOGO
Välkommen till Sophiahemmets högskola

Studievägledning

Studievägledare Gerd Johansson Hellman erbjuder:

- vägledning och information om utbildning, studier, studieplanering och övriga studierelaterade frågor för studenter och sökande till Sophiahemmet Högskola

- stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor

- handläggning av ärenden kring studieuppehåll, återupptag av studier, studieavbrott samt dispens för tillträde till högre termin (
endast för sjuksköterskeprogrammet).

- utformning av generellt och personligt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studievägledaren har tystnadsplikt.

 

Telefon:
08-406 28 73

E-post:
studievagledning@shh.se

Postadress:
Sophiahemmet Högskola
Box 5605
114 86 Stockholm

 


Skriv ut  Skriv ut