SHH LOGO
SHH LOGO

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL/VFU) i sjuksköterskeprogrammet

En stor och viktig del av programmet, en tredjedel, utgör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), vilket gör att Sophiahemmet Högskola är ett av de lärosäten som har störst andel VFU. Här integrerar du som student teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter samt ges möjlighet att utveckla yrkesroll och professionellt förhållningssätt.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård. Interprofessionellt teamarbete tränas i samverkan med studenter från andra utbildningsprogram. Härigenom ökar kunskapen om och förståelsen för andra yrkesgruppers kunskaps- och ansvarsområden. Stor vikt läggs vid färdighetsträning och vid simulerings- och scenarieövningar i syfte att utveckla handlingsberedskap i såväl akuta som icke-akuta vårdsituationer.

 

Studenthälsovård för sjuksköterskeprogrammet:

Sophiahemmet Högskola har avtal om studenthälsovård för sjuksköterskeutbildningens studenter med Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI).

Läs mer på här.

Rutiner vid arbetsskada/stickskada med risk för blodsmitta

Läs mer här.

Handlingsprogram för preventivt arbete mot MRSA inom hälso- och sjukvården

Läs mer på här.

 


 

 
 

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut