SHH LOGO
SHH LOGO

Verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet

En stor och viktig del av programmet, en tredjedel, utgör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), vilket gör att Sophiahemmet Högskola är ett av de lärosäten som har störst andel VFU. Här integrerar du som student teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter samt ges möjlighet att utveckla yrkesroll och professionellt förhållningssätt.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård. Interprofessionellt teamarbete tränas i samverkan med studenter från andra utbildningsprogram. Härigenom ökar kunskapen om och förståelsen för andra yrkesgruppers kunskaps- och ansvarsområden. Stor vikt läggs vid färdighetsträning och vid simulerings- och scenarieövningar i syfte att utveckla handlingsberedskap i såväl akuta som icke-akuta vårdsituationer.

 

Studenthälsovård för sjuksköterskeprogrammet:

  • Rutiner vid arbetsskada/stickskada med risk för blodsmitta

Sophiahemmet Högskola har avtal om studenthälsovård för sjuksköterskeutbildningens studenter med Studenthälsan vid Karolinska Institutet (KI).
Läs mer på http://ki.se/utbildning/studenthalsan

  • Handlingsprogram för preventivt arbete mot MRSA inom hälso- och sjukvården

Läs mer på http://ki.se/utbildning/mrsa-provtagning-av-studerande-infor-vardtagarnara-praktik?d=42512&a=137835&l=sv

 


LÄNK Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
 

----------------------------------------------------------------------------------
Vid frågor kring verksamhetsförlagd utbildning eller om du vill få tillgång till handledarsidorna, vänligen kontakta hanna.lachmann@shh.se 
 

 

 

 


Skriv ut  Skriv ut