SHH LOGO
SHH LOGO

 

Behörighet och urval till sjuksköterskeprogrammet

Behörighet
För att studera till sjuksköterska måste du uppfylla de grundläggande och särskilda behörighetskraven.

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. De grundläggande behörighetskraven kan uppfyllas genom gymnasieskolans nationella program, äldre gymnasieutbildningar, gymnasial vuxenutbildning, utländsk gymnasieutbildning och folkhögskola.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten till sjuksköterskeprogrammet är
Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A
eller Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.

Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i Vård och omsorgsprogrammet.

Reell kompetens
Om du inte uppfyller kraven för grundläggande/särskild behörighet finns möjlighet att ansöka om reell kompeten (se särskild blankett på www.antagning.se). Högskolan gör en bedömning utifrån inkommen ansökan och bifogade handlingar om du har tillräckliga förkunskaper att klara utbildningen. Högskolan bedömer endast ansökan om reell kompetens där Sophiahemmet Högskola prioriteras i 1:a – 3:e hand. Förhandsbedömning kan tyvärr inte lämnas.

Urval
När antalet sökande är större än antalet platser på programmet görs ett urval bland de sökande. Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper:

  • Betygsurval 60%

  • Högskoleprov 40%

Akademiska poäng eller arbetslivserfarenhet påverkar inte urvalet.

 


Programmet ges på svenska. Sökande utanför EU/EES området: studieavgift SEK 130,000/läsår

 


Skriv ut  Skriv ut