SHH LOGO
SHH LOGO

Allmänna medicinska länkar

FASS för vårdpersonal

FASS för allmänheten

Images from the History of Medicine - National library of Medicine, USA

Läkemedelsboken - Läkemedelsverket

Visible human project - National library of Medicine, USA

Vårdverktyget - länksamling för vårdpersonal. Innehåller bland annat länkar till mätinstrument, provtagningsanvisningar, teoretiker, vårdprogram.

Vårdhandboken

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut  Skriv ut