SHH LOGO
SHH LOGO

Statistik

Nationell
Arbetsmarknadsstatistik - Arbetsförmedlingen 
Folkhälsorapport 2009 - Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten - Statistik och undersökningar
Socialstyrelsens statistik
Statistiska centralbyrån - SCB
Universitetskanslerämbetet - Statistikdatabas om högskolan
 
Internationell
EU:s hälsoportal - uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå
United Nations Statistics Division

Skriv ut  Skriv ut