SHH LOGO
SHH LOGO

Statliga publikationer författningssamlingar


Statliga publikationer

Propositioner och andra publikationer
Statens offentliga utredningar (SOU)

Rättskällor - lagar och författningar

Lagrummet - Portalen till svensk rättsinformation
Arbetsmiljöverket - Lag och rätt - AFS
Universitets- och högskolerådet - Lagar och regler 
Läkemedelsverket - Lagar och regler
Socialstyrelsens författningssamling SOSFS
Notisum med svensk författningssamling

Skriv ut  Skriv ut